A Storm in New York

styling: anya zuyeva I hair & make-up: melanie volkart I model: chantal