Hotel Wolcott

styling: jonzu I hair & make-up: melanie volkart I model: magdalena